Projekt  “Leśne Aktywności” “Sportowa Natura 2023” realizowany dzięki Lasy Państwowe

W ramach programu zostały zorganizowane oraz przeprowadzone trzy spacery Nordic Walking  dla różnych grup wiekowych, mające na celu aktywne spędzenie czasu w otoczeniu Lasu Szczepanowskiego, połączone z instruktażem i nauką poprawnej techniki Nordic Walking.

W dniu 13.10 br. odbył się pierwszy spacer NW dla grup przedszkolnych wraz z rodzinami oraz Kadrą Pedagogiczną z Publicznego Przedszkola nr 3 w Brzesku, kolejno w dniu 18.10 br. w godzinach przedpołudniowych trasę 7 km pokonali  Seniorzy ze Stowarzyszenia Aktywny Senior Brzesko oraz dnia 20.10 br  wymaszerowała grupa Open. W projekcie wzięło udział łącznie ponad osiemdziesiąt osób.

Uczestnicy projektu zwiększyli swoją wiedzę w zakresie korzyści zdrowotnych oraz rekreacyjnych wynikających z aktywnego korzystania z zasobów leśnych, poznali liczne ścieżki leśne, umożliwiające różnego rodzaju aktywności sportowe na świeżym powietrzu oraz przekonali się o ogromnym potencjale terenów zielonych Lasu Szczepanowskiego wraz z licznymi miejscami wytyczonymi do odpoczynku oraz edukacji leśnej.