Drogie Klientki i Klienci, w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16.10.2020 (Dz. U. 2020, POZ. 1829), zmienionym  Rozporządzeniem  Rady  Ministrów  z dnia 23 października 2020 r. (DZ. U. 2020, POZ. 1871) w Akademii Ruchu Libra  następują zmiany, co pozwoli nam w znacznym stopniu na powrót do pracy.

 

W oparciu o szczegóły dotyczące prowadzenia basenów, siłowni, klubów i centrów fitness przeznaczonych dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego oraz zajęć sportowych, a także wymogi i ryzyka z tym związane zostały przedstawione nam w pełnej wersji dokumentu z zawartą w nim opinią prawną autorstwa p. dr Karoliny Tetłak z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Łukasza Wydry adwokata, doktoranta, Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Od dnia 27.10.2020 r. Akademia przechodzi na cykl ZAJĘĆ SPORTOWYCH bez dostępu ogólnego tzn. na które, (tak jak i do tej pory) będą prowadzone zapisy.

 

 • W grafiku do odwołania zawieszamy wszystkie zajęcia poranne (Wake Up, Aktywny Senior) oraz zajęcia Trening Kondycyjny.
 • Reszta zajęć według grafiku.
 • Treningi Personalne bez zmian.
 • Treningi on-line bez zmian

 

Od wtorku będziecie mogli korzystać z naszego klubu w ramach zorganizowanych:

 • 1) Grupowych zajęć sportowych z trenerem,
 • 2) Personalnych zajęć sportowych z trenerem

 

W Akademii:

 • weryfikujemy liczbę uczestników korzystających z sali (zapisy na zajęcia osób telefonicznie pod  numery telefonów podane na naszej stronie www.akademia-ruchu.com w zakładce grafik)
 •  nadal obowiązuje informacja zwrotna o nieobecności na zajęciach.
 •  dezynfekujemy szatnie i węzły sanitarne
 •  zapewniamy środki oraz dezynfekujemy sprzęt
 • zajęcia odbywają się minimum z 15 minutowymi przerwami
 • zapewniamy środki do dezynfekcji rąk przed wejściem oraz na terenie Akademii.
 • na sali są wyznaczone odległości (w zaleceniach minimum 1,5 m ) u nas jest to 1,8 m
 • osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu sportowego lub ze sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia sportowe.

Akademia Ruchu Libra