Nowy regulamin korzystania z zajęć w Akademii Ruchu Libra według wytycznych Ministra Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego dla funkcjonowania klubu fitness w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.

 

Akademia Ruchu Libra uprzejmie informuje, że zostały podjęte wszelkie kroki aby zapewnić Państwu możliwość korzystania z zajęć grupowych oraz treningów personalnych według wytycznych MRiGIS. 

 

Poniżej przedstawiamy informacje, które wchodzą w życie z dniem 08.06.2020r.

 

 

 • Na zajęcia obowiązują zapisy, ze względu na ograniczoną ilość (16os.) osób ćwiczących w jednym czasie.
 • Niniejszym informujemy, że nie rezygnujemy z zajęć on-line, zapraszamy do dołączenia do grupy zamkniętej na naszym profilu fb – “Treningi on-line Libra”
 • Podczas zajęć dla dzieci (Kross Fit Kids) rodzice proszeni są o opuszczenie obiektu, aby uniknąć tłoku dzieci z zajęć odbierane są na korytarzu.
 • Zapisów dokonujemy pod wskazane numery telefonów, u instruktorów prowadzących zajęcia (numery podane przy nowym grafiku poniżej)
 • Prosimy o przemyślaną decyzję o zapisie na treningi, aby uniknąć blokowania innej osobie miejsca na zajęciach.
 • Osoby z grup wysokiego ryzyka (osoby w wieku powyżej 60 r. ż. lub cierpiące na choroby przewlekłe, w tym otyłość), o rozważeniu decyzji o korzystaniu z ćwiczeń lub zaniechaniu korzystania z zajęć fitness do czasu ustania zagrożenia epidemicznego.
 • Zaleca się utrzymanie odległości przynajmniej 2 m pomiędzy klientami i pracownikami klubu fitness; będą wyznaczone  strefy zapewniające zachowanie odpowiednich odległości.
 • Z zajęć mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe, bezobjawowe.
 • Z użytku zostaje wyłączony natrysk oraz suszarka nawiewna do rąk.
 • Z powyższymi wytycznymi wprowadza się przerwy techniczne, służące do zdezynfekowania oraz przewietrzenia obiektu.
 • 06:00-08:00
 • 12:00-14:00
 • oraz 30 minutowe przerwy pomiędzy zajęciami
 • Podczas zajęć z użyciem drobnego sprzętu tj. hantle,talerze,stepy, itp. będzie wyznaczona strefa do odniesienia używanego sprzętu do dezynfekcji.
 • Na zajęciach wymagających mat, przynosimy swoje maty oraz ręcznik.
 • Na terenie obiektu stosujemy się do wymogów sanitarnych: częste mycie i dezynfekcja rąk, dostępnymi preparatami, które będą rozstawione w strategicznych punktach klubu, czyste,sportowe obuwie na zmianę.
 • Klienci, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez personel i w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym.
 • Pozostała część regulaminu pozostaje bez zmian.

 

                                                  NOWY GRAFIK WAŻNY OD DNIA 08.06.2020r

PONIEDZIAŁEK ZAJĘCIA ZAPISY POPRZEZ SMS
9:00- 10:00 WAKE UP 609 620 993
10:30 – 11:30 AKTYWNY SENIOR 785 318 281
17:45 – 18:30 KROSS FIT KIDS (DO WYKORZYSTANIA KARNETÓW ZAKUPIONYCH PRZED PANDEMIĄ) 782 308 926
19:00 – 19:50 MEGA SPALANIE 609 620 993
20:15 – 21:15 ZUMBA 667 472 714
WTOREK
9:00-10:00 WAKE UP 609 620 993
18:00 – 19:00 BODY BALL 785 318 281
19:30 – 20:30 STEP WZMACNIANIE 609 620 993
21:00 – 22:00 TR.KONDYCYJNY grupa mieszana 782 308 926
ŚRODA
09:00 – 10:00 WAKE UP 785 318 281
10:30 – 11:30 AKTYWNY SENIOR 785 318 281
18:00 – 19:00 TBC 609 620 993
19:30 – 20:30 STEP CHOREO 695 371 115
CZWARTEK
09:00 – 10:00 WAKE UP 609 620 993
18:00 – 19:00 BPU 609 620 993
20:00 – 20:50 ZUMBA 667 472 714
21:15 – 22:15 TR.KONDYCYJNY grupa mieszana 782 308 926
PIĄTEK
09:00- 10:00 WAKE UP (w przygotowaniu) 785 318 281
18:00 – 19:00 ZDROWY KRĘGOSŁUP Z ELEMENTAMI STRETCHINGU 785 318 281