COMBAT SELFDEFENSE oraz Akademia Ruchu Libra zaprasza wszystkich chętnych panów i panie oraz młodzież na 2,5 godzinne

Seminarium z SAMOOBRONY

Cel: Celem jest nauka pozytywnych i skutecznych zachowań społecznych, podniesienie poczucia bezpieczeństwa kobiet. Poznanie podstawowych technik samoobrony oraz jak się zachować w sytuacjach zagrożenia. Trening z samoobrony służy wyłącznie zastosowaniom praktycznym w walce realnej. Głównym celem walki jest pozbawienie napastnika zdolności do dalszej walki.
Metoda:COMBAT – to system samoobrony pozbawiony sztucznych ograniczeń zbiór technik który zapewnia skuteczną samoobronę. W powyższym systemie walki wykorzystuje się elementy boksu, kick-boxingu, jiu-jtsu, aikido, krav-magi oraz „street survival”. Combat charakteryzuje się prostotą, wykorzystaniem jedynie najskuteczniejszych technik. Podstawą systemu Combat jest bazowanie w treningu na podstawowych odruchach obronnych człowieka i takie ich wzmacnianie, aby zapewnić skuteczność w stresie nawet osobie zaskoczonej i mało wytrenowanej.
Zakres: Przykładowy program
Moduł wykładowy teoretyczny () sala gimnastyczna
– obrona konieczna, stan wyższej konieczności – podstawy prawne samoobrony
– zasady bezpiecznego przemieszczania się (ulica, park, supermarket, centrum miasta itd.)
– reagowanie na zagrożenia o charakterze terrorystycznym w miejscach użyteczności publicznej, środkach komunikacji, procedury zawiadamiania służb ratunkowych
– ubiór wygodny ( ucieczka i obrona ), niewyzywający ( prowokacja pozawerbalna)
– obrona pozawerbalna ( wyraz twarzy, kontakt wzrokowy, postawa ciała, odległość od napastnika, wygląd zewnętrzny, gesty i inne ruchy ciała)
– podstawy zachowań w przypadku napadu , zasady przetrwania ataku grupy napastników, ucieczka jako element obrony
– zabezpieczanie się przed wirtualną kradzieżą w trakcie korzystania z bankomatów

Moduł praktyczny – ćwiczenia ) – sala gimnastyczna
– pozycja stabilna, postawa obronna , postawa walki
– poruszanie się w postawie walki, utrzymywanie bezpiecznego dystansu
– podstawowe uderzenia wykorzystywane w samoobronie
– podstawowe kopnięcia wykorzystywane w samoobronie
– poznawanie zasad uników, odchyleń bloków i zasłon
– chwyty i dźwignie obezwładniające
– techniki uwalniania się obchwytów, duszeń , trzymań (za ubranie, głowę, włosy)
– miejsca wrażliwe i możliwość wykorzystania ich w samoobronie (uderzenia i oddziaływanie na punkty witalne)

Moduł łączony poza salą treningowa( ulica, klatka schodowa, parking)
– Zajęcia praktyczne realizowane poza salą treningową celem odwzorowania realnie mogącej zaistnieć sytuacji zagrożenia
– powtórzenie i utrwalenie nabytych umiejętności
– praktyczne przećwiczenie uzyskanych umiejętności

INSTRUKTOR: Wojciech Szwagrzyk www.selfdefense.com.pl

Koszt seminarium 60zł/os

Kontakt oraz zapisy poprzez sms pod numerem telefonu 609 620 993 o treści (Seminarium imię i nazwisko)